Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

syrena
Jesteś odpowiedzialny za to, co spieprzyłeś
— Kaja Kowalewska / Przeróbka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasorriso sorriso
syrena
5155 512b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
9970 fca0
Reposted fromCrownedCorvid CrownedCorvid viasatyra satyra

March 15 2020

syrena
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viasorriso sorriso

March 14 2020

syrena
6138 22f0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatulipanowa tulipanowa
syrena
Każdy z was ma głęboki, mroczny sekret, coś czego możecie się wstydzić, albo żałować, lub coś, co może was prześladować, ponieważ to, co zrobiliście było tak straszne, że wasze sumienie nie może przed tym uciec.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
syrena
syrena
syrena
1305 2ccd 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
syrena
1621 14dc 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
syrena
1156 ae06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashedevil shedevil
9638 678c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viashedevil shedevil
syrena
syrena
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via100suns 100suns
syrena
3833 e053
Reposted fromRowena Rowena via100suns 100suns
syrena
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
syrena
3835 7d08
Reposted fromRowena Rowena via100suns 100suns
syrena
not good enough
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta viasorriso sorriso
syrena

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/04/07/penis-to-za-malo-aby-byc-mezczyzna/#more-2182
Reposted frompanikea panikea viasorriso sorriso
syrena
2939 4f4a 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl