Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaAnneBonny AnneBonny
3214 210f
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamaking-love making-love
syrena
3849 1a71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
syrena
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viaszydera szydera
syrena
1736 b3af
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
2252 9c6b 500
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
5109 2f77
Reposted frommaking-love making-love viaszydera szydera
syrena
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
syrena
0065 5eb1
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaszydera szydera
syrena
0874 e619
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
syrena
A może leżę i umieram bo chcę cię usłyszeć?
Ale codzienność to nie pierdolony koncert życzeń
— Co jest ze mną? - Quebonafide
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
2120 e7c3
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
syrena
syrena

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
syrena
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaszydera szydera
syrena
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viaszydera szydera
Jeśli kogoś kochasz, d̶a̶j̶ ̶m̶u̶ ̶w̶o̶l̶n̶o̶ś̶ć̶.̶ ̶W̶r̶ó̶c̶i̶:̶ ̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶T̶w̶ó̶j̶ ̶n̶a̶ ̶w̶i̶e̶k̶i̶.̶ ̶N̶i̶e̶ ̶w̶r̶ó̶c̶i̶: z̶n̶a̶c̶z̶y̶,̶ ̶ż̶e̶ ̶i̶ ̶t̶a̶k̶ ̶n̶i̶c̶ ̶b̶y̶ ̶z̶ ̶t̶e̶g̶o̶ ̶n̶i̶e̶ ̶b̶y̶ł̶o̶.
Nie spierdol tego.
— (via cytatyvv)
syrena
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaszydera szydera
syrena
A później wchodzi taki człowiek do Twojego życia. Robisz mu miejsce i razem zaczynacie tworzyć jedność. Aż pewnego razu, następuje znienacka to wielkie bum. I ów człowiek rozpierdala wszystko. Doszczętnie. Tak że niczego nie można już odbudować. Jakby nigdy nic, jakby tak właśnie miało być. Bez żadnych skrupułów.
— D. Sawa
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
syrena
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl