Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

syrena

May 10 2017

5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAnneBonny AnneBonny
syrena
0271 481b 500
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAnneBonny AnneBonny
syrena
7556 b0db
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
syrena
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaszydera szydera
syrena
syrena
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viaszydera szydera
syrena

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
syrena
syrena
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
syrena
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaszydera szydera
syrena
- Jak do miłości będziesz podchodzić jak pies do jeża to kiedy ty znajdziesz chłopaka? - A on mi po co? Skrzywdzi mnie jeszcze wiele sytuacji w życiu. - W każdej miłości jest cierpienie. - Nie rozumiem szału na wybieranie sobie kata, podawanie mu noża i pokazywanie gdzie ma celować...
— Z cyklu rozmowy z Mery; ciąg dalszy
syrena
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
syrena
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
syrena
Powiem Ci kiedyś jak bardzo bolała mnie Twoja nieobecność.
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaszydera szydera
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera
syrena
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera
syrena
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiansha iansha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl