Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2019

syrena

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaPatij Patij
syrena
5244 92bf
Reposted frommisza misza viaiansha iansha
syrena
9156 e87e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
syrena
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
syrena
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
syrena
0603 2423 500
Reposted fromBabson Babson viascorpix scorpix
syrena
6068 e686 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
syrena
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viascorpix scorpix

October 29 2019

syrena
Nie pozwól, by ktokolwiek mówił ci, ile jesteś warta. Sama musisz to odkryć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
syrena
9081 ac87 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
syrena
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viaAnneBonny AnneBonny
syrena
9387 21c8 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
syrena
To, że potrafisz bez kogoś żyć, nie znaczy, że chcesz.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
syrena
2428 e6a8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
syrena
Nie ma pan pojęcia, jakie to okropne, kiedy wali się całe nasze wyobrażenie o sobie samym.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
syrena
Musisz tylko zacisnąć zęby.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
syrena
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
syrena
5145 bb18 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
syrena
syrena
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl