Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

syrena
3244 a80f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
syrena
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
syrena
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa
syrena
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation via100suns 100suns
syrena
3874 1736
syrena
mało po ojcu, a jeszcze mniej po staremu
— Guzior
Reposted frommefir mefir
syrena
nie ma opcji, wersja demo, bez emocji
— Dwa Sławy
Reposted frommefir mefir
syrena
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
syrena
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunhappys unhappys
syrena
8491 f756
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunhappys unhappys
syrena
syrena
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viaunhappys unhappys
syrena
syrena
9043 1c71 500
syrena
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viaAnneBonny AnneBonny
syrena
3298 4209 500
Reposted fromzciach zciach viaAnneBonny AnneBonny
syrena
5254 ce59 500
Reposted fromkyte kyte viaAnneBonny AnneBonny
syrena
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
syrena
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunhappys unhappys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl