Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

syrena
8515 f5bc
syrena
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viasweetnothingg sweetnothingg
syrena
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
syrena

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

syrena
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viasweetnothingg sweetnothingg
syrena
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasweetnothingg sweetnothingg

March 27 2017

syrena
9318 6c8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
syrena
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
syrena
0927 c311
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
syrena
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
syrena
syrena
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaszydera szydera
syrena
jestem magnesem
który odpycha wszystko
co go przyciąga
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
3114 5877 500

voslen:

thatkindoffangirl:

thatkindoffangirl:

Where are we going???

I told him he can’t come

👏 TAKE 👏 HIM 👏

syrena
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viaszydera szydera
syrena
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
syrena

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viamoviesss moviesss
syrena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl